212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το 3ο Γραφείο του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας καθορίζει και συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο του νοσοκομείου καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα επιστημονικής και στρατιωτικής φύσεως.

Τηλ. Επικοινωνίας: 25410-71521, εσωτ. 6116.