212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας ορίζεται με μέριμνα του Γραφείου Εκπαιδεύσεως και περιλαμβάνει:

-Διαλέξεις-κλινικά φροντιστήρια από νοσηλευτές που υπηρετούν στο 212 ΚΙΧΝΕ και σε άλλους φορείς.

-Σεμινάρια BLS (ΚΑΡΠΑ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το ERC σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Αλεξανδρούπολης και Καβάλας, ανά διετία.

– Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση σε μαθητές ΕΠΑΛ στις κλινικές και εργαστήρια του ΚΙΧΝΕ σύμφωνα με το πρόγραμμα της Σχολής τους.