212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Αποστολή

Η  αποστολή του 212 Κινητού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκστρατείας είναι:

1. Λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων.

2. Διενέργεια περιοδικής υγειονομικής εξέτασης στελεχών.

3. Παροχή οδοντιατρικής- φαρμακευτικής περίθαλψης.

4. Νοσηλεία και περίθαλψη δικαιούχων ασθενών.

5. Εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου (Στρατιωτικοί ιατροί, νοσηλευτές) και του προσωπικού Σχηματισμών της περιοχής Ευθύνης του Νοσοκομείου.

6. Κοινωνική προσφορά στην περιοχή της Ορεινής Ξάνθης, σε ευπαθείς μονάδες και άτομα με ειδικές ανάγκες.

7. Διακομιδές περιστατικών που δε δύναται να αντιμετωπιστούν στην περιοχή ευθύνης του 212 ΚΙΧΝΕ.