212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας πραγματοποιούν ευρύ φάσμα εξετάσεων καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευομένων  και του εv ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Εργαστηρίων του 212 ΚΙΧΝΕ είναι τα εξής:

Εργαστήρια

Τηλέφωνα

Ακτινολογικό

25410-71521, εσωτ. 6154

Υπέρηχοι

25410-71521, εσωτ. 6120

Μικροβιολογικό

25410-71521, εσωτ. 6122

Υπέρηχοι Καρδιολογικού

25410-71521, εσωτ. 6120