212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ετήσια Υγειονομική Εξέταση

1. H Περιοδική Υγειονομική Εξέταση αποσκοπεί στην έγκαιρη διάγνωση παθολογικών καταστάσεων, στην επισήμανση κινδύνων και γενικότερα στη μεγαλύτερη δυνατή κάλυψη από πλευράς υγείας του εξεταζόμενου.

2. Σε περιοδική Υγειονομική Εξέταση υποβάλλονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσωπικού:
 α. Μόνιμο Στρατιωτικό Προσωπικό
 β. Έφεδροι εξ απονομής Αξκοί.


3. Η Περιοδική Υγειονομική Εξέταση πραγματοποιείται αρχικά μετά την κατάταξη του στελέχους στο Στρατό Ξηράς και στη συνέχεια κάθε δυο έτη μέχρι την ηλικία των 35 ετών. Μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους θα γίνεται κάθε χρόνο.


4. Υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος είναι ο Διοικητής της Μονάδας.


5. Η Περιοδική Υγειονομική Εξέταση γίνεται για τον εξεταζόμενο κατά το μήνα που συμπίπτει με το μήνα των γενεθλίων του, εκτός από όσους γεννήθηκαν τον μήνα Δεκέμβριο των οποίων η εξέταση μεταφέρεται τον Νοέμβριο.


6. Στο 212 ΚΙΧΝΕ διενεργείται Περιοδική Υγειονομική Εξέταση κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή.