212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Στάθμευση

Στο 212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Εκστρατείας επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού  στους προβλεπόμενους χώρους.

Στις απογευματινές και νυχτερινές ώρες η είσοδος οχημάτων επιτρέπεται μόνο στους έχοντες κινητικά προβλήματα, προσερχόμενους στη Διαλογή του ΚΙΧΝΕ.