212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Γραμματεία

Η Γραμματεία του 212 Κινητού Χειρουργικού  Νοσοκομείου Εκστρατείας είναι αρμόδια για την διοικητική υποστήριξη του Νοσοκομείου και για την επαφή με το κοινό.

Τηλ. Επικοινωνίας: 25410-71521,25410-71522, εσωτ. 6103

Fax: 25410-21734