212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Κώδικας Συμπεριφοράς

Οι επισκέπτες του 212 Κινητού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκστρατείας οφείλουν:

  • να τηρούν τις ώρες επισκεπτηρίου του Νοσοκομείου.
  • να μη φέρνουν είδη διατροφής για τους ασθενείς στους χώρους του Νοσοκομείου.
  • να τηρούν τους ισχύοντες κανόνες ησυχίας και καθαριότητας του Νοσοκομείου.

Υπενθυμίζεται ότι τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία αποτελούν Στρατιωτικές Μονάδες και εφαρμόζονται οι προβλεπόμενοι από τις διαταγές, κανόνες Ασφαλείας Στρατοπέδων.