212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Κλινικές

Οι Κλινικές του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου  Εκστρατείας είναι στελεχωμένες με Ιατρονοσηλευτικό Προσωπικό και μπορούν να νοσηλεύσουν εν ενεργεία στελέχη ενόπλων δυνάμεων παθολογικής και χειρουργικής φύσεως.

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ

25410-71521, εσωτ. 6133

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

25410-71521, εσωτ. 6133