212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Οικονομική Υπηρεσία

Το 4ο Γραφείο του 212 ΚΙΧΝΕ επιβλέπει και ελέγχει τα οικονομικά θέματα του Νοσοκομείου.

Τηλ. Επικοινωνίας: 25410-35186.

Fax: 25410-21734.