212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 212 ΚΙΧΝΕ ο νοσηλευόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί:

Στη  Διαλογή για την εξέταση από τον εφημερεύοντα ιατρό και προετοιμασία του φύλλου νοσηλείας.

Στο Τμήμα Νοσηλείας για την εισαγωγή του.

Απαραίτητα δικαιολογητικά :

 Α.Δ.Τ., Α.Μ.Κ.Α., Α.Μ ή Α.Σ.Μ. για τους οπλίτες, βιβλιάριο υγείας, αντίγραφο Φύλλου Μητρώου για τους Αξιωματικούς και εισιτήριο υπογεγραμμένο από το Δκτή της Μονάδας (τακτικές εισαγωγές).