212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας επιβλέπει και συντονίζει την λειτουργία όλων των Κλινικών και Τμημάτων του Νοσοκομείου.

Ο Διευθυντής του 212 ΚΙΧΝΕ φέρει το βαθμό του Γενικού Αρχιάτρου (ΥΙ) και συνεπικουρείται στο έργο του από τον Υποδιευθυντή, και την Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.