212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Διαδικασία Εξόδου

Εξιτήριο: Ο νοσηλευόμενος κατά την έξοδο του από το Νοσοκομείο είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τον ιματισμό του στην Προϊσταμένη της κλινικής και να παραλάβει το εξιτήριο του από το Γραφείο Εξερχομένων μετά τις 13:00.

Αναρρωτική Άδεια: Σε περίπτωση νοσηλευόμενων Αξιωματικών που λαμβάνουν αναρρωτική άδεια, το εξιτήριο παραλαμβάνεται από το Γραφείο Εξερχομένων, αφού συνεδριάσει η επιτροπή Απαλλαγών του Δ΄ΣΣ.