212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ιατρικές Υπηρεσίες

Οι ιατρικές, νοσηλευτικές και φαρμακευτικές υπηρεσίες που παρέχονται στο 212 ΚΙΧΝΕ είναι οι εξής:

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ