212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ιατρική Εκπαίδευση

Η εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 212 Κινητό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκστρατείας περιλαμβάνει:

Διαλέξεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα που ορίζονται από το Γραφείο Εκπαιδεύσεως με εξελίξεις στις αντίστοιχες ειδικότητες. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται από τους Στρατιωτικούς  Ιατρούς που υπηρετούν στο 212 ΚΙΧΝΕ και παρακολουθούνται από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του ΚΙΧΝΕ.

Σεμινάρια BLS (ΚΑΡΠΑ) από πιστοποιημένους εκπαιδευτές από το ERC (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης) σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ Καβάλας και Αλεξανδρούπολης, ανά διετία.