212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Ωράριο Επισκεπτηρίου

Οι ώρες επισκεπτηρίου καθορίζονται ως εξής:

 

 Καθημερινές: 17:30-19:30.

 

 Αργίες: 10:30-12:30 και 17:30-19:30.