212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Πρόσβαση στο 212 KIXNE

Το 212 ΚΙΧΝΕ είναι προσβάσιμο με  Ι.Χ και οδοιπορικώς.

Με Ι.Χ.: