212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Βιβλιοθήκη

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι: 08:00 – 14:00