212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής

Το Τμήμα Πληροφορικής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών είναι υπέυθυνο για την ομαλή λειτουργία των Υπολογιστικών και Πληροφοριακών συστημάτων.