212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Το Νοσοκομείο