212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Οδηγίες για Ασθενείς & Επισκέπτες