212 Κινητό Χειρουργικό Νοσοκομείο Ξάνθης

Διοίκηση