Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 212 ΚΙΧΝΕ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς, φέροντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η προτεραιότητα εξέτασης καθορίζεται ως εξής:

-Επείγοντα Περιστατικά

-Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

-Ένστολοι (Αξ/κοι,Υπαξ/κοι, Οπλίτες, Σώματα Ασφαλείας).

-Απόστρατοι.

-Μέλη οικογενειών.

-Λοιποί Δικαιούχοι.

Οι Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και οπλίτες μπορούν να προσέλθουν στα Ε.Ι του KIXNE χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού. ¨Όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες δικαιούχων θα εξετάζονται μόνο εφόσον έχει κλεισθεί ραντεβού μέσω της γραμματείας των Ε.Ι.

Το τηλέφωνο της Γραμματείας των Εξωτερικών Ιατρείων είναι : 241071521, εσωτ. 6112

Το πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων έχει ως εξής:

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΩΡΛ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ ΦΡΟΥΡΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (κατόπιν ραντεβού)