Υπηρεσία Εκπαίδευσης

Το 3ο Γραφείο του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας καθορίζει και συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο του νοσοκομείου καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα επιστημονικής και στρατιωτικής φύσεως.

Τηλ. Επικοινωνίας: 25410-71521, εσωτ. 6116.